Aanrijding met wild

Een aanrijding met een in het wild levend dier: Bel de Politie 0900-8844

Jaarlijks worden er in Noord Brabant circa 1500 in het wild levende (grote) zoogdieren het slachtoffer van een verkeersongeval. Voornamelijk gaat het over reeën, een enkele keer wilde zwijnen of een hert. Ook dassen, vossen en marters worden regelmatig dood gereden.

ree op de weg na aanrijding.Bij een aanrijding met een in het wild leven dier wordt vaak de meldkamer van de politie gebeld, soms de meldkamer van de dierenambulance. Het zijn beschermde diersoorten die niet zomaar door iedereen mogen worden meegenomen. Daarom brengt de meldkamer een coördinator van Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF) op de hoogte van de aanrijding. De coördinator van SAMF zet de melding direct door naar een deskundige faunabeheerder. Deze faunabeheerder gaat ter plaatse en zorgt voor het aangereden dier. Hij beoordeelt de verwondingen bij een nog levend dier. Hij beslist dan of het dier nog goede levenskansen heeft. Hij beschikt over een speciale vergunning om het dier te mogen vervoeren, of wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat, het dier uit het lijden te verlossen.

Wanneer er een aanrijding heeft plaats gevonden waarbij het dier levend, maar vermoedelijk flink gewond is weggevlucht, kan hij een speciaal daarvoor getrainde hond naar de plaats van de aanrijding laten komen. De hond kan gewonde dieren opsporen waarmee wordt voorkomen dat het dier lange tijd lijdt en alsnog een ellendige dood sterft.