Over SAMF

Borden langs de weg waarschuwnen voor wild dat de weg kan oversteken.De Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen heeft tot doel om in samenwerking met de politie en met behulp van deskundige lokale vrijwilligers, snel en adequaat hulp te kunnen bieden bij en aanrijding met in het wild levende dieren.

Het werkgebied van de SAMF beslaat de gehele provincie Noord Brabant. Daarbij ontfermen zij zich over het gewonde of dode dier en zorgen voor het vastleggen van het incident in een registratie systeem. Het verzamelen van gegevens over verkeersslachtoffers van in het wild levende dieren heeft tot doel beter inzicht te verkrijgen in frequentie en plaats van de aanrijdingen. Daardoor kunnen preventieve maatregelen genomen worden en in de toekomst mogelijke aanrijdingen, slachtoffers en schade voorkomen.