ANBI

SAMF (Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna aanrijdingen) is op 12 februari 2013 opgericht.

De stichting heeft, kort samengevat, de volgende drie punten als doel:

  • Het reguleren van de zorg voor aangereden en gevonden in het wild levende dieren in de provincie Noord Brabant en, middels deskundige vrijwilligers, op adequate wijze zorgen voor de afhandeling en verdere administratieve vastlegging hiervan.
  • Het bijhouden en verzamelen van de gegevens over verkeersslachtoffers om betere inzichten over frequentie en oorzaak te verkrijgen om zodoende mogelijke oorzaken weg te nemen.
  • Het verzamelen van gegevens voor de Faunabeheereenheid  Noord-Brabant ten behoeve van door hen op te stellen faunabeheersplannen.

De stichting is ingeschreven bij de KvK in Den Bosch KVK 57230994. RSIN nummer 8524.92.716 

 De organisatie is als volgt opgebouwd:

  • Dagelijks bestuur bestaand uit vier personen.
  • 10 regio coördinatoren  (Personen die meldingen doorzetten van de meldkamer naar de deelnemers)
  • 101 deelnemers  (de personen die in het veld gaan om de meldingen af te handelen)

In ons beleidsplan vind u een omschrijving van de taken van de coördinatoren en de deelnemers. De laatste versie van ons beleidsplan (werkwijzer) is via deze link te vinden.

De stichting is na een aanlooptijd van 3 jaar in 2013 opgericht. Per 1 januari 2014 zijn wij operationeel geworden. De stichting is volledig afhankelijk van schenkingen en donaties. Deelnemers en bestuur werken op basis van vrijwilligheid en ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoeding. De regio coördinatoren ontvangen een telefoononkosten vergoeding van € 1,- per melding.

 Het verslag van uitgevoerde activiteiten over de afgelopen jaren.

Onder de volgende link vindt u het volledig verslag van onze activiteiten in de afgelopen jaren. 

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021